Kierrätyspalvelut – 0% kaatopaikalle

Kierrätysjärjestelmämme tavoitteena on minimoida kierrätettävän materiaalin ympäristökuormitus. Materiaali hyödynnetään ensisijaisesti uusiokäytössä ja toissijaisesti energiana, jolloin ympäristöä kuormittavaa kaatopaikkajätettä ei synny lainkaan. Järjestelmään sisältyy turvallinen asiakirjatuhous, joten kierrätämme myös tietosuojatun materiaalin turvallisesti.Kierrätyspalvelut kuluttajille

Kierrätys toteutetaan kustannustehokkaasti muuton yhteydessä, samalla autolla ja henkilöstöllä. Lue lisää

Tarpeeton tavara kiertämään

Muuton yhteydessä nurkista löytyy usein tarpeetonta tavaraa. Palveluvalikoimaamme kuuluu myös kierrätyspalvelu, joka on helppo ja ekologinen tapa hankkiutua eroon ylimääräisestä tavarasta. Sinulle tarpeettomat kodinkoneet, kalusteet ja muut tavarat päätyvät ympäristöä kunnioittaen lajittelun ja kierrätyksen kautta energiaksi ja uusiomateriaaliksi. Näin minimoimme kaatopaikkajätteen määrän.

Kierrätys toteutetaan kustannustehokkaasti muuton yhteydessä, samalla autolla ja henkilöstöllä. Olemme rakentaneet oman kierrätysjärjestelmän laitteineen, jonka avulla kierrätettävät tavarat lajitellaan ja kierrätetään vastuullisesti ja oikein. Palvelumme on jätelain ja alueellisten jätehuoltomääräysten vaatimusten mukainen.


Sohva kierrätykseenKierrätyspalvelut yrityksille

Niemi® tarjoaa mahdollisuuden säästää kierrätysmaksuissa. Olemme rakentaneet kierrätysjärjestelmän, joka noudattaa Suomen jätehuollon keskeisiä periaatteita. Lue lisää

Rakentamamme kierrätysjärjestelmän tavoitteena on minimoida kierrätettävän materiaalin ympäristökuormitus ja hyödyntää jäte ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana, jolloin ympäristöä kuormittavaa kaatopaikkajätettä ei synny lainkaan.

Palvelumme avulla yrityksesi voi säästää kierrätysmaksuissa.

kierrätys3

Jätelaissa velvoitetaan noudattamaan kierrätyksessä etusijajärjestystä (Jätelaki 646/2011 8 § Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä):

Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.


Kier­rä­tys­jär­jes­tel­mäm­me kattaa:
 • Kalusteiden ja toimistoirtaimiston kierrätyksen
 • Paperien ja pahvien kierrätyksen
 • Asiakirjatuhouksen ja kierrätyksen
 • Muovien kierrätyksen
 • SER-romun kierrätyksen

Kierrätys kytkeytyy tarvittaessa yrityksesi muuttoprosessiin, jolloin asiakas saa yhden kumppanin kautta sekä muuttopalvelut että kierrätyspalvelut.

kierrätys1

Saat kattavat edut valitsemalla meidät kier­rä­tys­kump­pa­nik­se­si:
 • Lajittelemme kierrätettävät materiaalit puolestasi jätelakiin kirjatun etusijajärjestyksen mukaisesti
 • Kustannustehokas toimintamallimme säästää jätemaksuissa
 • Meillä on selkeä hinnoittelumalli, joten tiedät kierrätyksen kustannukset etukäteen
 • Kierrätysraportointimme avulla voit seurata vaivattomasti tilauksen loppukäsittelyä, kierrätettävien laitteiden määrää sekä kierrätyksen aikataulua
 • Palvelumme skaalautuu joustavasti yhdestä kierrätettävästä tuolista koko toimiston irtaimiston kierrättämiseen.

Asiakirjojen turvatuhoaminen

Meidän palvelumme avulla varmistat, että tuhottavat luottamukselliset asiakirjat (henkilö- ja palkkatiedot, tiliotteet, tositteet jne.) eivät joudu ulkopuolisten käsiin. Lue lisää

Aidosti tie­to­tur­val­li­nen asiakirjojen tuhoaminen

Kierrätysjärjestelmäämme sisältyy myös asiakirjojen ja tietosuojamateriaalin turvallinen tuhoaminen. Palvelumme on alusta loppuun huolella mietitty ja toteutettu.

Asiakirjojen tietoturva säilyy koko prosessin ajan astian noudosta ja tyhjennyksestä silpun loppukäsittelyyn. Arkaluontoinen asiakirjamateriaali pysyy samassa lukitussa astiassa materiaalin tuhoukseen saakka.

 • Luotettava käsittely koko prosessin ajan
 • Materiaalit kuljetetaan lukitussa tietosuoja-astiassa suoraan tuhottavaksi
 • Tuhottu materiaali hyötykäytetään materiaalina tai energiantuotannossa
 • Käytettävän silppurin tietoturvaluokitus on DIN3 ja silpun koko 6 mm x 50 mm
 • Saat todistuksen materiaalin tuhoamisestaasiakirjatuhous

Kiinnostuitko palvelusta? Kerromme mielellämme lisää!

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä