Återvinningstjänster – 0% till soptippen

Målet med vårt återvinningssystem är att minimera det återvinningsbara materialets belastning på miljön. Materialet utnyttjas i första hand som material och i andra hand som energi och då uppstår det inte alls soptippsavfall som belastar miljön. I systemet ingår en säker förstöring av dokument. Vi återvinner alltså även sekretessbelagt material säkert.


Återvinningstjänster för konsumenter

Återvinningen sköts kostnadseffektivt i samband med flytten med samma bil och personal. Läs mera

Återvinn onödiga föremål

I samband med flytten hittar man ofta onödiga föremål. I vårt tjänsteutbud ingår också en återvinningstjänst, ett lätt och ekologiskt sätt att bli av med extra saker. Vi sorterar och återvinner hushållsmaskiner, möbler och andra saker som du inte behöver och med hänsyn till miljön omvandlas de till energi och återvunnet material. På så sätt minimerar vi mängden material som förs till soptippen.

Återvinningen sköts kostnadseffektivt i samband med flytten med samma bil och personal. Vi har byggt upp ett eget återvinningssystem med arrangemang som hjälper oss att sortera och återvinna de återvinningsbara sakerna på ett ansvarsfullt och riktigt sätt. Vår tjänst följer avfallslagen och de regionala avfallshanteringsbestämmelserna.


Sohva kierrätykseen

Återvinningstjänster för företag

Niemi® erbjuder en möjlighet att spara i återvinningsavgifterna. Vi har byggt upp ett återvinningssystem som följer de centrala principerna i Finlands avfallshantering. Läs mera

Niemi® erbjuder en möjlighet att spara i återvinningsavgifterna. Vi har byggt upp ett återvinningssystem som följer de centrala principerna i Finlands avfallshantering.

Målet med det återvinningssystem som vi har byggt upp är att minimera det återvinningsbara materialets miljöbelastning och utnyttja avfallet i första hand som material och i andra hand som energi. Då uppstår det inte alls soptippsavfall som belastar miljön.

Med vår tjänst kan ditt företag spara i återvinningsavgifterna.

Avfallslagen förpliktar att man vid återvinning ska iaktta prioritetsordningen (646/2011 8 § i avfallslagen, Allmän skyldighet att iaktta prioriteringsordningen)

I all verksamhet ska följande prioriteringsordning i möjligaste mån iakttas: I första hand ska mängden av och skadligheten hos det avfall som verksamheten ger upphov till minskas. Om avfall emellertid uppkommer, ska avfallsinnehavaren i första hand förbereda avfallet för återanvändning och i andra hand materialåtervinna det. Är materialåtervinning inte möjlig, ska avfallsinnehavaren återvinna avfallet på något annat sätt, exempelvis som energi. Om avfallet inte kan återvinnas ska det bortskaffas.Vårt återvinningssystem omfattar:
 • Återvinning av möbler och kontorsinventarier
 • Återvinning av papper och papp
 • Dokumentförstöring och återvinning
 • Återvinning av plast
 • Återvinning av EE-produkter

Återvinningen hör vid behov ihop med ditt företags flyttprocess. Då får kunden både flytt- och återvinningstjänsterna av samma partner.

Du får omfattande förmåner genom att välja oss som din återvinningspartner:
 • Vi sorterar de återvinningsbara materialen för dig i enlighet med prioritetsordningen i avfallslagen
 • Vår kostnadseffektiva verksamhetsmodell sparar avfallskostnader
 • Vi har en klar prissättningsmodell så att du kan veta återvinningens kostnader i förväg
 • Med hjälp av vår återvinningsrapportering kan du utan besvär följa med beställningens slutbehandling, den återvinningsbara utrustningens mängd och återvinningens tidtabell
 • Vår tjänst kan skalas flexibelt för allt från en återvinningsbar stol till en återvinning av hela kontorets lösöre och inventarier.Säker förstöring av dokument

Med vår tjänst försäkrar du dig om att de konfidentiella dokumenten som förstörs (person- och löneuppgifter, kontoutdrag, verifikat etc.) inte hamnar hos utomstående. Läs mera

Ett genuint datasäkert sätt att förstöra dokument

I vår återvinningstjänst ingår också en säker förstöring av dokument och material som omfattas av dataskydd. Vår tjänst är genomgående välplanerad och -utförd.

Dokumentens dataskydd upprätthålls under hela processens lopp ända från hämtandet och tömmandet av kärlet till slutbehandlingen av dokumenttugget. Dokument som omfattas av dataskydd förvaras i samma låsta kärl ända tills materialet förstörs.

 • Pålitlig hantering under hela processens lopp
 • Materialen transporteras direkt till förstöring i ett låst dataskyddskärl
 • Det förstörda materialet återanvänds som material eller i energiproduktionen
 • Dokumentförstöraren som används är dataskyddsklassificerad enligt normen DIN3 och dokumenttuggets storlek är 6 mm x 50 mm
 • Du får ett intyg om att materialet har förstörts

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga