Anvisningar för företagsflytt

Yritysmuutto

Förberedelser för flytt

En omsorgsfull planering underlättar flytten så att det är möjligt att upprätthålla företagets funktioner under hela flyttprocessen. Flytten sker då också kostnadseffektivt, snabbt och tryggt.

Förberedelserna inför flytten börjar med en flyttplan, där flytten förläggs till en tidpunkt som är lämplig med tanke på affärsverksamheten. På samma gång görs det upp tidtabeller för flyttens olika skeden. Det är också bra att bestämma om koordinerandet av flytten ska göras externt av en flyttfirma eller om företaget själv har en person som ansvarar för flytten och som har erfarenhet och tid för att administrera hela processen.

 • Val av flyttansvarig
 • Tiden för flytten
 • Tidtabellerna för flyttens skeden
 • Val av flyttens kontaktpersoner
 • Val av flyttfirma

I flyttfirmornas tjänster kan det ingå en flyttchef, flyttbil, flyttpersonal, flyttlådor och eventuellt också packnings- och uppackningshjälp. Det är viktigt att nämnda personer har erfarenhet av företagsflytt. Flyttfirman uppskattar hur många flyttlådor som behövs och levererar också packnings- och skyddsanvisningar och skyddsmaterial. Du kan också komma överens om installation av möbler.  För de nya utrymmenas del lönar det sig att be en representant från flyttfirman på ett kartläggningsbesök i ett så tidigt skede som möjligt.

Uppgifter som flyttfirman behöver:

 • Ytan i kvadratmeter på den gamla och den nya adressen
 • Arbetsrummens antal
 • Personalens antal
 • Mängden saker som ska packas av flyttfirman
 • Bottenplan och rutter i utrymmena
 • Rumsnummer och nummer för lager
 • Papper, blandat avfall och problemavfall som ska förstöras

 Information till arbetstagarna:

 • När och vart sker flytten
 • Var är arbetstagarens egen arbetsplats, dess nummer och våning
 • Förvaringsutrymmen på den nya adressen
 • Vad som ska göras och när det senast ska göras
 • Vem som är flyttens kontaktperson
 • Trafikförbindelser, parkeringsutrymmen
 • Tjänster på det nya verksamhetsstället

Under flytten

Företagets flyttansvariga och flyttfirmans arbetsledare kommer tillsammans överens om koordinerandet av flytten. Det är på kundens ansvar att se till att de rutter och lastningsplatser som ska användas vid flytten är fria. Kunden ansvarar också för skyddandet av golv och ytor under flytten om inget annat överenskommits.

En bottenplan för det nya utrymmet tejpas upp i entréhallen. Ur den ska det framgå var personalens arbetsplatser finns. Utrymmets möbelplan tejpas fast i dörrposten för varje rum så att alla möbler fås direkt på sina egna platser.

Checklista för flyttansvarig

 • Informera regelbundet alla delaktiga
 • Informera representanten för den nya adressen om flyttens tidpunkt
 • Be om offerter av flera flyttfirmor
 • Reservera tillräckligt med ändamålsenligt packningsmaterial
 • Beställ lämpliga sopkärl
 • Inventera de gamla möblerna och planera tilläggsanskaffningar
 • Skaffa grundplaner med möblerna som ska användas
 • Se till att elavtalen är i skick
 • Teckna flyttförsäkringar
 • Kontrollera datanätet och anslutningarna och beställ en förflyttning av förbindelserna
 • Kontrollera åtgärderna i samband med flytt av servrar och skrivare
 • Gå igenom de saker som ska kastas bort och återvinn onödiga saker och möbler
 • Gör en adressanmälan till posten
 • Informera dina kunder och övriga intressentgrupper om flytten

Flytt av egen arbetsplats

Varje flyttlåda och föremål som ska flyttas (skåp, bord, lådor, stolar, bildskärmar, datorer) ska tydligt märkas med en flyttetikett, så att flyttfirman kan ställa sakerna på rätt plats på den nya adressen. Skriv tydligt på flyttetiketten med tuschpenna föremålets adress dvs. numret på den arbetsplats som föremålet ska till på det nya stället, våningen och ditt eget namn, t.ex. ”arbetsplats 45, 5. vån. Fred Flyttare”. 

När flyttlådorna packas är det skäl att beakta att de inte ska packas för fulla: fyll lådan bara upp till bärhandtagsöppningen. Packa inte lösa papper överst, t.ex. vinden kan ta tag i dem.

De packade lådorna kan staplas högst 4 på varandra.

Checklista inför flytt

 • Gå igenom de saker som ska kastas bort och återvinn onödiga saker och möbler
 • Börja packandet i god tid
 • Fyll packlådorna rätt
 • Använd rullpallar för stora föremål
 • Ta loss IT-utrustningens kablar
 • Packa viktiga papper i låsbara flyttlådor
 • Lås möblernas dörrar och lådor med nyckel/förpackningstejp/handsträckfilm
 • Skydda tavlor och speglar med luftbubbelplast och skriv ”särkyvää” / ”bräckligt” på förpackningen
 • Skydda ömtåliga möbler med wellpapp eller luftbubbelplast
 • Numrera och märk alla flyttlådor
 • Numrera och märk alla möbler, bildskärmen och datorn

 Niemi önskar en smidig flytt!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga