Frågor och svar


Tillbaka till rubrikerna

Vilken tid anländer de flyttlådor jag har beställt?

Vi levererar lådorna på vardagar kl. 8.00-16.00. Du behöver inte vara på plats för att ta emot lådorna, utan vi kan lämna dem på en i förhand avtalad plats, t.ex. i trappuppgången eller i en täckt bilparkering. Det är bra att meddela en eventuell dörrkod redan i beställningsskedet.

Tillbaka till rubrikerna

Levererar Niemi flyttlådor på veckoslut?

I regel levererar vi flyttlådor kl. 8.00-16.00 på vardagar och inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) levererar vi också lådor på vardagskvällar kl. 16.00-21.00. Om vi avtalar om det kan vi också leverera lådor vid en viss tidpunkt på dagen, kvällen eller veckoslut. I så fall debiterar vi för leveransen enligt normala timdebiteringspriser.

Tillbaka till rubrikerna

Kan jag själv avhämta/returnera lådor?

Du kan avhämta lådor och förpackningsmaterial från våra verksamhetsställen och även returnera dem dit på vardagar kl. 8.00-16.00. Beställningen av lådor kan göras i förväg i NiemiButik minst en vardag tidigare.

Tillbaka till rubrikerna

Ingår flyttlådorna i flyttens pris?

Vi uppbär separat en dagshyra för lådorna om inget annat överenskommits. Det är bra att fråga om eventuella kampanjpriser när du gör beställningen.

Tillbaka till rubrikerna

Behöver jag teckna en separat försäkring för flytten?

Niemi har en olycksfallsförsäkring som täcker olycksfall som sker för Niemis egna personal i arbetet. Vid transport har Niemi för lösöret som flyttas en allmän vägtransportförsäkring som baserar sig på lagen om vägbefordringsavtal. Niemis skadeståndsansvar och försäkring täcker endast de skador som Niemis egen personal förorsakat. Vi har försäkrat varorna som lagras mot inbrotts-, brand- och vattenskador för upp till 15 000 euro per kund. Försäkringen ersätter inte pengar, värdepapper eller ädelmetaller.

Vid behov kan kunden teckna en separat försäkring för flyttdagen via Niemi, för vilken det ges en separat offert.

Tillbaka till rubrikerna

Hur stora bilar använder Niemi?

Niemi har bilar av tre olika storleksklasser: paketbilar, små flyttbilar och stora flyttbilar. Paketbilarna lämpar sig för flytt av en liten mängd lösöre, som t.ex. en soffa eller en liten mängd lådor. De små flyttbilarna lämpar sig för flytt av ettor på ca 30 kvadrat eller mindre. För större bostäder och vid större avstånd rekommenderar vi att en stor flyttbil används. Då får man allt lösöre transporterat ekonomiskt och miljövänligt på en gång. I vår tjänst ingår bilen och en chaufför.

Om det finns begränsningar som gäller bilen (höjd, vikt etc.) är det skäl att då beställningen görs diskutera med försäljaren så att vi kan se till att du får en bil av rätt storlek.

Tillbaka till rubrikerna

Ska sakerna skyddas och hur / med vad?

Det är skäl att skydda sakerna ändamålsenligt före flytten. Ett ändamålsenligt packande betyder att sakerna packas i enlighet med Niemis flyttanvisningar. Kunden ansvarar alltid för att packandet har skett ändamålsenligt om inget annat överenskommits. Om sakerna som ska flyttas inte har packats på ett ändamålsenligt sätt ersätter Niemi inte skador som uppstått.

Vi erbjuder också packnings- och skyddstjänster. Uppgifter om de förpacknings- och skyddsmaterial som finns att tillgå finns i NiemiButik.

Tillbaka till rubrikerna

Vad kostar flytten?

Det finns flera faktorer som inverkar på flyttens pris och därför varierar också flyttkostnaderna. Faktorer som inverkar på hur länge flytten räcker är bl.a. bostadens storlek, mängden saker, flyttavståndet, antalet våningar, hur hissarna kan utnyttjas och bäravstånden. Bostadens storlek, mängden saker och förhållandena inverkar på flyttpersonalens storlek, vilket direkt påverkar flyttens pris.

Du kan bekanta dig med olika flyttjänster på våra sidor. Du kan skicka en offertbegäran med blanketten på vår webbplats. Vi kartlägger flyttkostnaderna baserat på de uppgifter du har uppgett.

Tillbaka till rubrikerna

Min flytt har antecknats att börja kl. 12.00–15.00. När kommer flyttpersonalen på plats?

Vi påbörjar flyttar som sker på eftermiddagen inom ett tre timmars tidsfönster. Den noggrannare starttiden beror på när personalen blir klar med föregående flytt. Flyttpersonalen ringer till kunden och anger en noggrannare ankomsttid före starten från kontoret.

Tillbaka till rubrikerna

Utför personalen installationsarbeten (lampor, tvättmaskiner etc.)?

Vi utför också installationsarbeten om vi kommit överens om det. Du ska i beställningsskedet meddela hurdant installationsarbete som behövs. Då kan vi reservera med rätt verktyg för flyttpersonalen. Observera att vi inte utför installationsarbeten som kräver specialkunskaper, som t.ex. arbeten som kräver en elektriker eller rörmontör.

Tillbaka till rubrikerna

Kostar personalens pauser något för kunden?

Niemis arbetstagare har rätt att hålla lagstadgade kaffe- och matpauser, precis som arbetstagare vid vilket som helst annat liknande företag. Pausernas antal varierar beroende på hur länge flytten räcker. Mat- och kaffepauserna ingår i helhetspriset som debiteras för tjänsten.

Tillbaka till rubrikerna

Bär chauffören också saker i samband med flytten?

Våra chaufförer ansvarar i första hand för packandet och tömmandet av bilen samt ger råd och hjälper enligt möjlighet vid förverkligandet av flytten. Därför är det skäl att separat reservera bärpersonal så att flytten sker så smidigt som möjligt. Vid behov hjälper chauffören också med bärandet. Du kan bekanta dig med olika flyttjänster på våra sidor.

Tillbaka till rubrikerna

Kan kunden få skjuts med flyttbilen till den nya adressen?

Kunden kan få skjuts med vår flyttpersonal till den nya adressen om det finns utrymme i bilen.

Tillbaka till rubrikerna

Varför får jag en separat faktura för flytten och för flyttlådorna?

I allmänhet returneras flyttlådorna först några dagar eller veckor efter flytten och vi strävar efter att fakturera flyttlådorna av kunden efter att de returnerats. Dokumenten som gäller faktureringen av själva flytten når i allmänhet vår faktureringsavdelning genast efter flytten och då kan fakturan för flytten skickas snabbare till kunden.

Tillbaka till rubrikerna


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga