Arbetet fortsätter genast på annat ställe

En lyckad flytt inleds med omsorgsfull planering. Med ett gratis besök för planering och uppskattning utreder vår expert företagets flyttförhållanden, mängden som ska flyttas och hur omfattande flyttjänster som behövs.

Alla tjänster för företagsflytt centraliserat från oss

Vi hugger raskt tag i arbetet samtidigt som vi lyssnar på och betjänar kunden. Vi sköter om alla praktiska arrangemang i samband med din flytt. Flyttprocessen sköts kontrollerat utan att störa företagets dagliga verksamhet.

Pålitlig partner också för offentlig upphandling av tjänster

Vid offentlig upphandling av tjänster är det viktigaste valkriteriet tjänstens kvalitet och hur den definieras. Hos oss fungerar allt: transportbilarnas skick, chaufförernas och flyttpersonalens erfarenhet och våra pålitliga tjänster uppfyller även de mest strikta krav.


Företagsflytt

Våra team som specialiserat sig på företagsflyttar sköter om alla praktiska arrangemang i samband med flytten – före, under och efter flytten. Flyttprocessen sköts kontrollerat utan att störa företagets dagliga verksamhet. Läs mera

Alla tjänster från oss

En lyckad flytt inleds med planering

En lyckad företagsflytt avbryter inte företagets funktioner i något skede. Det är därför planeringen av flytten i förväg är så viktig.

Våra experter besöker gärna ditt företag för att göra en flyttkartläggning. Syftet med kartläggningen är att utreda flyttförhållandena, mängden saker som ska flyttas och hur omfattande flyttjänster som behövs. På så sätt kan du spara kostnader och göra flytten betydligt snabbare.

Besöket för att planera och uppskatta vad som ska göras är gratis.

Vi håller i trådarna

En företagsflytt är ett projekt som kräver omsorgsfull detaljplanering och tidtabellskontroll. Vi skräddarsyr varje flytt precis enligt dina behov. 

Våra erfarna proffs ser till att minsta lilla detalj beaktas i flyttplanen: återvinning, lagring, koppling av utrustning och så vidare.  Med en omsorgsfull planering garanterar vi att flytten sker kostnadseffektivt. Vi schemalägger, handleder och minimerar säkerhetsriskerna.


Med en egen kontaktperson sköts allt smidigt

Er företagsflytt får en ansvarsperson, som ansvarar för planeringen och genomförandet av flytten och som rapporterar till dig om allt som gäller företagsflytten.  

Vi verkställer företagsflytten enligt den planerade tidtabellen. När alla saker har flyttats till de nya utrymmena sköter vi om grundinstallationen av terminaler och möbelinstallation. Då är allt klart och företagets verksamhet kan fortsätta normalt genast efter flytten.

Du får alla tjänster från oss. Vi erbjuder vid behov också flytt av arkiv, alla möbel- och lokallösningar, återvinning, lagring, koppling av utrustning, bevakning och andra relevanta tjänster.


Offentlig förvaltning

Enligt undersökningar erbjuder vi branschens mest pålitliga tjänst. Våra tjänsters pålitlighet uppfyller även de mest strikta krav. Läs mera

Vår röda färg står för kvalitet

Vid offentlig upphandling av tjänster är det viktigaste valkriteriet tjänstens kvalitet och hur den definieras. Våra tjänsters pålitlighet uppfyller även de mest strikta krav.

Enligt undersökningar erbjuder vi branschens mest pålitliga tjänst. En enhetlig och modern utrustning och våra utbildade proffs garanterar att kundernas saker flyttas från ett ställe till ett annat säkert och snabbt.

Hos oss finns det alltid tillräckligt med flyttbilar, flyttpersonal och flyttlådor.

Bekanta dig också med våra referenskunder

 
Niemi® är en ansvarsfull och trygg partner

Både vår personals och kundens säkerhet är av yttersta vikt för oss. Vi har definierat principer för ansvarsfull affärssed gällande personal- och miljöpolitik.   

Återvinning lönar sig

Visste du att vårt återvinningssystem inte producerar något som helst avfall för soptippen! Vårt mål är att minimera det återvinningsbara materialets miljöbelastning och utnyttja avfallet i första hand som material och i andra hand som energi – då uppstår det inte alls soptippsavfall som belastar miljön.

Vårt företag deltar också i programmet Pålitlig Partner. Beställaransvarsrapporten för Niemi Palvelut Oy kan avgiftsfritt hämtas i tjänsten Tilaajavastuu.fi.

Satsa på offertbegäran! 

Med en rätt formulerad offertbegäran garanterar du att du får precis de tjänster som er upphandlingsenhet behöver i den omfattning som önskas. På så sätt undviker du att välja en tjänsteleverantör som eventuellt kan vara billigast men vars kvalitet och pålitlighet inte motsvarar förväntningarna.

Upphandlingsenheten kan i stället för priset definiera en totalekonomisk förmånlighet som urvalskriterium. Då har ni också rätt så vid möjlighet att själva bestämma på vilka grunder valet utvärderas. 

Fem tips för upphandling:

 1. Satsa på offertbegäran – det lönar sig!
 2. Totalekonomiskt förmånligast eller det billigaste priset? Priset är sällan den bästa mätaren då offerter jämförs med varandra.
 3. Försäkra dig om att din partner är ansvarsfull: lagen om beställarens ansvar förpliktar arbetets beställare!
 4. Beakta flyttens säkerhet: dataskydd, personsäkerhet, arbetarskydd. Samma personal under hela flytten ökar på säkerheten!
 5. Återvinning: se till att förpliktelserna i avfallslagen uppfylls

Skräddarsydda tjänster

Vi har expertis och resurser för att reagera snabbt på att situationer ändras. Läs mera

Snabb reaktion på överraskande situationer

Ofta är behovet av tjänster inte nödvändigtvis kontinuerligt utan situationerna uppstår plötsligt och överraskande. Vi har expertis och resurser för att reagera snabbt på förändringar. Därför skräddarsys tjänsten alltid separat för varje kund. Tjänsten kan vara i projektform eller kontinuerlig, allt enligt behov.

Oberoende av om det handlar om nyorganisering av utrymmen, inredningsplanering, städning av lager, arkiveringstjänster eller t.ex. möbelinventering hittar vi den rätta kompetensen bland våra 900 proffs för alla behov.

Vår tjänst garanterar dig allt det här:
 • Lokalarrangemang: Ändringar i lokalindelning och i hur arbetspunkterna placeras
 • Intern flytt: Flytt mellan olika våningar och andra interna organisationsändringar inom samma utrymmen
 • Förändringar som gäller möbler: Inventering och hantering av möbler, planerings- och dokumenteringstjänster
 • Arkiverings- och lagertjänster: Städning av arkiv och lager, lokaltjänster
 • Återvinningstjänster: Återvinning av lösöre på kontor

Tryggt med specialutrustning

Vi utvecklar kontinuerligt den specialutrustning som används vid flytt. Som ett resultat av det här utvecklingsarbetet har vi bl.a. låsbara lock för flyttlådor och flyttskåp på hjul. Läs mera

Med de rätta verktygen förflyttas dataskyddsmaterial tryggt och säkert

Dataskyddsmaterial flyttas tryggt i en låsbar flyttlåda

Flyttlådan med ett låsbart lock skyddar innehållet från blickar.

Det låsbara locket är Niemis egna patenterade och EU-mönsterskyddade uppfinning, som gör flyttlådan låsbar. Den låsbara flyttlådan är viktig t.ex. vid flytt av material som klassificerats som hemligt.

Maskiner och arkiveringsmaterial i flyttskåpet

Flyttskåpen är mönsterskyddade transporthjälpmedel som Niemi designat och utvecklat. De lämpar sig utmärkt för transport av datorer, teven och andra maskiner.

I ett låsbart flyttskåp ryms det t.ex. ca tio bordsdatorer inklusive bildskärmar. Datorerna sätts praktiskt på hyllor och vadderade dynor skyddar mot stötar. Flyttskåpet har löstagbara hyllor som kan justeras beroende på storleken på det som ska flyttas.

Det krävs inte stora krafter för att flytta flyttskåpet, eftersom hjulen gör det lättare att flytta det från ett ställe till ett annat.

Det går också att använda flyttskåp för packningsflytt av arkiv. Det ryms ca sex hyllmeter A4-mappar i ett flyttskåp. Flyttskåpet har framgångsrikt använts också för förflyttningen av stora arkiv.  Vi flyttade t.ex. 14 000 hyllmeter arkiv på Statistikcentralens uppdrag och 9 000 hyllmeter av Militärsanitetsarkivets sekretessbelagda arkiv.Niemi0735
Övrig hyr- och flyttutrustning

Du hittar priser för utrustning som kan hyras och information om utrustningen och deras användningsändamål i NiemiButik.


Möbel- och lokalplaner

Vi är en pålitlig och kunnig partner vid alla förändringar som gäller företagets lokaler och möbler. Läs mera

Nya möbler?

Du kan beställa en möbel- och lokalplan av oss.  Vi uppskattar hur de möbler som redan finns kan utnyttjas i de nya lokalerna och planerar vilka nya möbler som behövs. I lokalplanen ingår en planritning av den nya lokalen med kundens möbler.

Kontakta oss när ditt företag behöver snabb och flexibel betjäning vid olika förändringar!

Återvinningstjänster

Tack vare vårt återvinningssystem kan ditt företag spara i återvinningsavgifter. Det återvinningsbara materialet utnyttjas i första hand som material och i andra hand som energi och då uppstår det inget soptippsavfall som belastar miljön. Läs mera

Ett ansvarsfullt företag återvinner rätt

0 % till soptippen!

Vårt återvinningssystem följer de centrala principerna i Finlands avfallshantering. Vårt mål är att minimera det återvinningsbara materialets miljöbelastning.

Det återvinningsbara materialet utnyttjas i första hand som material och i andra hand som energi och då uppstår inget avfall som belastar miljön.

I systemet ingår en tillförlitlig förstöring av dokument. Vi återvinner alltså även sekretessbelagt material på ett tryggt sätt. Dokumentens dataskydd upprätthålls under hela processens lopp ända från hämtandet och tömmandet av kärlet till slutbehandlingen av dokumenttugget.

 

 

Vårt återvinningssystem omfattar:
 • Återvinning av möbler och kontorsinventarier
 • Återvinning av papper och papp
 • Dokumentförstöring och återvinning
 • Återvinning av plast
 • Återvinning av EE-produkter
 • Återvinningen hör vid behov ihop med ditt företags flyttprocess. Då får kunden både flytt- och återvinningstjänsterna av samma partner.

 

Du får omfattande förmåner av att välja oss som din återvinningspartner:

 • Vi sorterar de återvinningsbara materialen för dig i enlighet med prioritetsordningen i avfallslagen
 • Vår kostnadseffektiva verksamhetsmodell sparar avfallskostnader
 • Vi har en klar prissättningsmodell så att du kan veta återvinningens kostnader i förväg
 • Med hjälp av vår återvinningsrapportering kan du lätt följa med beställningsprocessen, den återvinningsbara utrustningens mängd och återvinningens tidtabell
 • Vår tjänst kan skalas flexibelt för allt från en återvinningsbar stol till en återvinning av hela kontorets lösöre och inventarier.

Lagertjänster

Hos oss får du flexibel lagertid enligt ditt behov, utan minimilagertid eller volymbegränsningar. Läs mera

Lagring för ditt företags behov

På Niemi® erbjuder vi lagertjänster som passar för precis ditt företags behov. Våra lagerutrymmen på sex orter som godkänts av försäkringsbolag har planerats för lagring av flyttlösöre.

Hos oss får du flexibel lagertid enligt ditt behov. Du betalar bara för lagerdagarna enligt volym. Vi har ingen minimilagertid eller volymbegränsningar. Du kan komma överens om lagring i bara en dag eller för flera år.

Kostnadseffektiv lagring
Företag har sällan utrymme för att förvara extra möbler och inventarier men det lönar sig inte heller att slänga bort användbara möbler. Företags egna utrymmen är dyra och har inte planerats för lagring, vilket betyder att det är nästan omöjligt att använda dem effektivt för lagring. 

Vi erbjuder en kostnadseffektiv lösning på problemet.

Externalisera t.o.m. hela lagringen

Du kan om du vill t.o.m. externalisera hela lagringen så att vi sköter den.  Du kan också få en installationstjänst för möblerna när vi levererar sakerna tillbaka.

 • Vi hämtar möblerna och inventarierna och för dem till Niemis lager
 • Vi skyddar sakerna medan de lagras
 • Vi levererar sakerna tillbaka när de behövs
Du kan få tilläggsinformation om lagertjänsterna direkt från vår säljtjänst.

Flytt av kassaskåp

Vi sköter också professionellt förflyttningar, flyttningar och transport av tunga kassaskåp. Läs mera

Också ett tungt kassaskåp förflyttas tryggt

Vi sköter också flytt och transport av tunga kassaskåp.  Vi har den rätta utrustningen för förflyttningarna: med gummihjulskärror, trappkärror och trappklättrare utförs arbetet effektivt av våra experter.  

Planering är nyckeln till ett lyckat utförande

Det tar tid att transportera och installera ett kassaskåp. Därför är det bra att i god tid göra upp en så noggrann förhandsplan som möjligt. I planen utreder vi golvens bärkraft, strukturen och bärkraften för trapporna som leder till ytterdörren, hissen och verksamhetsstället, hissens bärkraft och möjligheten att köra den med överlast samt korridorernas breddar och höjden på dörrar – det finns alltså mycket som måste beaktas. Kontakta alltså vår kundtjänst i god tid.


Kassakaappi_Niemi

Arkivflyttar

Våra utbildade proffs sköter om hela arkivflyttprocessen med en pålitlighet och effektivitet som bottnar i många års erfarenhet. Om ni vill kan ni externalisera hela processen, även arkiveringen, till oss. Läs mera

Arkivflyttar från A till Ö

Arkivflytt kräver speciell noggrannhet. Alla företag kan ha hemligt material som omfattas av datasekretess och som måste flyttas speciellt omsorgsfullt. Med hjälp av oss är det lätt. Våra utbildade proffs sköter om hela arkivflyttsprocessen med en pålitlighet och effektivitet som kommer av många års erfarenhet. Om ni vill kan ni externalisera hela processen, även arkiveringen, till oss.

Verktyg för en säker arkivflytt

Vi utvecklar kontinuerligt våra verktyg och handlingssätt. Som ett resultat av vår produktutveckling har vi bl.a. mönsterskyddade låsbara flyttlådor och mönsterskyddade flyttskåp på hjul.  Med hjälp av dem hålls även de mest känsliga arkiv säkra.


Före flytten gör vi upp en noggrann flyttplan. Med hjälp av den försäkrar vi oss om att flytten av ditt arkiv sker säkert och enligt tidtabellen. Vid planeringen beaktar vi bl.a. arbetsfördelningen och ansvaret, de redskap som ska användas, märkningen av arkivet, tidtabellen, säkerheten, anvisningarna och rutterna.

Säker förstöring av gamla arkiv
I samband med flytten finns en bra möjlighet att gå igenom det gamla arkivet och att förstöra onödigt material. Då finns det inget onödigt material i det nya arkivet som upptar plats. Vid behov sköter vi om förstörandet av gamla arkiv säkert och med yrkesskicklighet.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga