Niemi® visar vägen

Kunderna kräver nuförtiden allt fler och allt tydligare ansvarsfulla gärningar av sina leverantörer. Och så ska det vara! Som marknadsledare inom branschen vill vi vara vägledare också i frågor som gäller ansvarsfullhet. Vi har analyserat de centrala frågorna som gäller ansvarsfullhet, fattat beslut om de verksamhetsprinciper som styr vår ansvarsfullhet och kommit överens om indikatorer enligt vilka vi följer upp och presenterar resultaten.   

Principerna för en ansvarsfull affärssed

Principerna för ansvarsfull affärssed definierar vår personals sätt att handla. Vi följer dessa principer i vårt arbete.

Delområdena som definierats i principerna

  • Följande av lagar
  • Ansvarsfullt sätt att sköta ekonomin
  • Främjande av konkurrens
  • Intressekonflikter
  • Kundrelationer
  • Förhållanden till underleverantörer och andra samarbetspartners
  • Gott samarbete
  • Miljöansvar
  • Verkställandet av principerna för en ansvarsfull affärssed

Vi kompletterar dessa allmänna förhållningsregler till nödvändiga delar med mer detaljerade principer och anvisningar.

Miljöpolitik

Som marknadsledare inom branschen vill vi vara föregångare inom miljövården och vara en vägvisare för andra företag inom branschen. Vi följer noggrant upp de centrala miljökonsekvenserna av vårt arbete, utbildar vår personal och utvecklar våra verksamhetssätt genom principerna för kontinuerlig förbättring så att den miljöbelastning som vi förorsakar blir så liten som möjligt.

Personalprinciper

Vår personalförvaltning baserar sig på vårt företags värderingar och på principerna för en god affärssed. Som ett serviceföretag baserar sig vår framgång på ett avgörande sätt på våra arbetstagares motivation, på hur nöjda de är, på deras yrkesskicklighet och på hur serviceinriktade de är. Vi satsar i ledarskapet på att ständigt utveckla dessa framgångsfaktorer. Vi mäter resultaten och uppställer varje år nya utmanande mål. Att främja av en bra arbetsgemenskap hör till uppgifterna för varje person som arbetar inom vårt företag.

Trygg och pålitlig verksamhet

Vi satsar på säkerheten. Kundernas och personalens säkerhet är viktig för oss. Vi har funderat på säkerhetsfaktorerna som påverkar flytten å dina vägnar genast från början av flytten. Då en ny person introduceras i arbetet och i Niemi® Flyttakademin satsar vi redan i samband med utbildningen på säkerhet genom arbetsutrustning och riskhantering.  

Enhetliga arbetskläder och personkort

Niemi_tyoasu
Du känner igen Niemis personal på de röda och gråa arbetskläderna och personkortet.

Med våra enhetliga arbetskläder försäkrar vi oss om att det inte rör sig eventuella utomstående personer med vår flyttgrupp i kundens utrymmen. Varje arbetstagare har ett personkort på ett synligt ställe för att garantera identifiering. En enhetlig och modern utrustning och våra utbildade proffs garanterar att kundernas saker flyttas från ett ställe till ett annat säkert och snabbt.  

Arbetarskydd

Vår personal har giltiga arbetarskyddskort. De kan redan i förväg förebygga eventuella farliga situationer som uppstår i samband med flytten och kan t.ex. ge första hjälp.   

Säkerhetsutredningar

Vi har en kärntrupp av flyttpersonal för vilka det gjorts en begränsad säkerhetsutredning. En begränsad säkerhetsutredning kan göras för en person som i sina arbetsuppgifter ska ges tillträde till känsliga utrymmen. Vi utnämner för varje flyttprojekt en arbetsledare som ansvarar för all verksamhet och säkerhet. Vi har fått ansvar vid evenemang som kräver speciell säkerhet bl.a. under Finlands EU-ordförandeskapsperioder 1999 och 2006 då vi ansvarade för mötenas logistiska utmaningar.  

Flyttutrustning som förbättrar säkerheten

Niemi0735Vi har alltid aktivt utvecklat utrustning som underlättar flytten och förbättrar säkerheten. Till exempel det låsbara flyttskåpet är ett resultat av många års produktutveckling. Vi har också beviljats patent och mönsterskydd för den låsbara flyttlådan med lock. I den låsbara flyttlådan flyttar du tryggt företagets viktiga dokument, som t.ex. patientregister, eller de viktiga dokumenten vid bostadsflytt. Vid behov förstör vi pappersdokument i samarbete med våra partners i enlighet med de standarder som är i kraft.

Bevakningstjänster

Via oss kan du också få bevakningstjänster för flyttar eller evenemang. I samband med flytt kan bevakningstjänster t.ex. behövas då värdegods flyttas. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga