Från en flyttfirma till ett serviceföretag inom flytt- och logistikbranschenkuva_historia1

Kalevi, Ilpo, Juha, Kai och Esa Niemi berättar om Niemis® utveckling

Låduthyrning i garaget

Vår verksamhet började år 1981, då vår pappa Kalevi Niemi köpte en paketbil och började sköta småskaliga flyttar på kvällar och veckoslut. Snart köpte han hundra flyttlådor, som han sedan hyrde ut åt kunderna från sin bas i det tio kvadratmeter stora garaget i Östra Haxböle i Vanda. Verksamheten fick en bra start när familjens fyra pojkar hjälpte pappa Kalevi så mycket vi hann vid sidan av våra egna arbeten.kuva_historia2

År 1984 köpte vi upp en flyttfirma med två bilar och en del av oss bröder lämnade sitt dagarbete. Förutom flyttar transporterade vi Fazers ugnsfärska bröd till affärer och utförde pakettransporter och kurirkörningar. Samma år flyttade vi in i ett nytt egnahemshus i Sandkulla i Vanda med ett enkom för flyttverksamheten byggt stort garage på 40 kvadratmeter och lagerutrymmen. I det här skedet beslöt vi oss för att specialisera oss endast på flyttar.

Beställningarna i ett blått ruthäfte kuva_historia4

Snart avstod även vår syster Heidi från sitt dagarbete på annat håll och startade som flyttfirmans första kontorist. Mamma Aune tog hemma emot beställningar och skrev in dem i ett ruthäfte med blåa pärmar. För det mesta hade vi ett par flyttjobb per dag, ibland när det var bråttom kunde det vara tre uppdrag på samma dag. Vi skaffade fler lådor och hade nu redan över 2 000 av dem. 

Till en början var avsikten inte att växa till ett storföretag, utan se till att vi kunde sysselsätta oss själva kuva_historia7och ha möjligheten att vara och verka rätt så fritt. Tillväxten skedde lite obemärkt och kundernas antal bara växte. Plötsligt märkte vi att vi för första gången behövde ha hjälp av arbetstagare utanför familjen. Arbetsdagarna och -veckorna blev obemärkt längre.  I flera år jobbade vi utan sommar- eller vinterlov, i allmänhet sex eller sju dagar i veckan.   

Resan till den första lastbryggan 

År 1987 flyttade vi till Markulla i Vanda till det första egentliga affärsutrymmet. Inte heller där fkuva_historia10anns det ännu en lastbrygga och paketbilarna hade inte heller bakgavelliftar. Vi lastade lådorna till och från bilarna för hand, oberoende av om det var sommar eller vinter. Stundtals lyftes det under en dags lopp över tusen lådor ut ur och in i bilarna för hand i staplar på 15.  Lagerutrymmena i Markulla var dock furstliga: vi hade sammanlagt ca 300 kvadratmeter utrymme. Vi började också ha en ca 15 personers personal i bolaget.

Vi flyttade till Garverigränden i Sockenbacka i kuva_historia11Helsingfors år 1994. Då var personalens antal 25 fast anställda arbetstagare. Företaget verkade för första gången från Helsingfors när vi dittills hade verkat i Vanda. På Garverigränden fanns en lastbrygga och rikligt med lager- och kontorsutrymme för de dåtida behoven, sammanlagt drygt 500 kvadratmeter. Företagets tillväxtår fick en extra skjuts av projektuppdragen under Finlands EU-ordförandeperiod år 1999.

Niemi® – Allt ordnas

kuva_historia12

År 2001 förverkligade vi en omfattande förnyelse av företagsbilden. Vi ändrade allt: företagets logotyp, symboler och färger, blanketterna, bilarnas utseende, arbetskläderna – precis allt. Vi tog också i bruk den slogan som nuförtiden börjar kännas igen av nästan alla: Niemi® – Allt ordnas.

Antalet flyttbilar ökade från år till år. Också vår övriga verksamhet växte i samma takt och utrymmena på Garverigränden blev trånga. År 2002 kunde vi äntligen flytta till Hankmossvägen i Helsingfors. Utrymmena var nya och betydligt större än de gamla. Då vi flyttade till Kånala hade vi i medeltal en personal på 120 personer. Men det räckte inte länge förrän speciellt kuva_historia13lagerutrymmena började bli trånga och vi blev tvungna att skaffa mera utrymme i närområdena. På Hankmossvägen fick vi också äntligen förverkliga en ordentlig tvättlinje för flyttlådor, som varit en långvarig önskedröm. Det var dittills företagets största investering i utrustning. Utrustningen beställdes från Holland och den var skräddarsydd för Niemis behov.   

Ett betydande skede i vår historia inleddes år 2003 då vi öppnade vårt första regionalkontor som fanns utanför huvudstadsregionen i Tammerfors. Tammerfors medkuva_historia14 omnejd är efter huvudstadsregionen vårt största marknadsområde i Finland. Genom att öppna ett verksamhetsställe i Tammerfors ville vi förstärka vår ställning också utanför huvudstadsregionen.

Omfattande samarbete på VM-planerna

Niemi var officiell samarbetspartner för ishockeyns VM år 2003. Vår uppgift var att bygga upp presscentra på tre orter dvs. i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. kuva_historia16Vi skötte också om installationer av möbler, teven och datorer. Dessutom svarade vi för mellanlagringen för alla maskiner, möbler och VM-organisationens utrustning, uppbyggandet av VM-produkternas butiker och för transporten av lagens utrustning mellan Helsingfors, Åbo och Tammerfors. I Helsingfors skötte vi också om möbleringen av cateringutrymmena samt transport och installation av kylutrustning och diskhoar. Under tävlingarnas lopp transporterade vi 25 000 dryck- och matportioner inklusive kärl. 

50-60 flyttpersoner från Niemi deltog i uppbyggandet ochkuva_historia17 nedmonteringen av infrastrukturen för VM-tävlingarna. Under tävlingens lopp arbetade en kärntrupp på ett tjugotal personer med VM och dessutom jourhavande personer på varje ort. Vi flyttade och installerade under tävlingarnas lopp ca 400 TV-apparater, 300 datorer, 3 500 stolar, 1 000 bord och 400 skåpuppsättningar. Efter tävlingarna hade vi endast två dagar tid att montera ned samma mängd föremål.  

Vi var också officiell samarbetspartner i samband med VM i friidrott år 2005 och ansvarade för tävlingslogistiken. Vi ansvarade för olika transport-, MM2005installations- och lagringsuppgifter som t.ex. att bygga upp presscentra, installera möbler, TV-apparater och datorer, mellanlagring av utrustning och möbler samt transport av lagens utrustning.  

Flyttoperationerna på stadion och i VM-byn började genast vid midsommar. I VM-byn i Otnäs tömde vi 1 200 bostäder och möblerade dem för idrottarna. Vi gjorde också ett inofficiellt finskt rekord: vi tömde 600 bostäder på 18 timmar! Under de mest hektiska dagarna startade det 50 flyttbilar med en flyttpersonal på 300 personer från Niemi för kuva_historia18att bygga upp VM-tävlingarna. Personalen som arbetade inför tävlingarna klarade av otroliga prestationer. Nattsömnen blev nog lidande för många, speciellt under natten före invigningen. En del hann kanske inte sova alls. Under tävlingarnas lopp var vi alltid redo för de mest konstiga uppgifter: vi skaffade såar för avkylning åt idrottarna och hopfällbara stolar åt funktionärerna, fäste flaggor i VM-byns flaggstänger med hjälp av en lyftkran, installerade staket för gång- och maratonrutterna, planerade och levererade en läktarbil för fotografer etc.    

I feststkuva_historia19ämning mot internationella uppdrag

År 2005 köpte vi Kuljetusliike V. Stenvall Oy, som gjort internationella flyttar sedan år 1938, och utvidgade sålunda vårt produktutbud med internationella flyttar. År 2006 arbetade vi speciellt med mötesarrangemangen för Finlands andra EU-ordförandeperiod. Vi ansvarade för logistik och uppbyggnad inför ca 120 möten som arrangerades i Finland på ca 20 orter. kuva_historia20

Vi firade vårt 25-årsjubileum i maj 2006 genom att företa en ”Lådresa” till den vårligt vackra ön Granklippan. Efter 25-årsfesten utvidgade vi vår verksamhet västerut: vårt verksamhetsställe i Åbo öppnade i juli 2006.  

Verksamheten utvidgas ytterligare

År 2007 inleddes vår ”marsch norrut” när vårt fjärde verksamhetsställe öppnades på en central plats i Uleåborg vid Sisustajantori i Iskus möbelvaruhusbyggnad.

Samma år som verksamhetsstället i Uleåborg öppnades fick vi kontakt med Europas musikvärld när vi deltog i uppbyggandet av Eurovision Song Contest som ordnades i Helsingfors i maj 2007. Vi ansvarade bl.a. för uppbyggandet och möbleringen av presscentret med plats för 500 personer samt omklädningsrum och pausrum. Dessutom hjälpte vi till med att bygga upp ljus-, ljud- och videotekniken och estraden i Hartwall Arena samt att skaffa ett mellanlager och sköta lagerarbeten.  Uppbyggandet i Hartwall Arena skedde på två veckor och evenemanget monterades ner på rekordtid på 22 timmar.  I det mest hektiska skedet hade Niemi över 100 personer i ett arbetspass. 

Evenemanget lyckades på alla sätt och vi fick ta emot tack och beröm från flera håll. Talouselämä-tidningens artikel med den imponerande rubriken "Muuttopalvelu Niemi voitti Euroviisut" (Muuttopalvelu Niemi vann Eurovisionen) hade inte helt fel.

Genast nästa år, 2008, utvidgade vi vår verksamhet till den ekonomiska regionen runt Jyväskylä och kunde erbjuda våra mångsidiga flytt- och logistiktjänster också för företag och hushåll i Mellersta Finland.

År 2009 godkändes vi som medlem i den europeiska flyttbranschens organisation Fedemac (The Federation of European Movers Associations). Genom att ansluta oss till Fedemac utvidgade vi betydligt vårt nätverk med samarbetspartners i kontinentala Europa.  Cirka 4 000 företag inom flyttbranschen från 25 europeiska länder hör till Fedemac. Niemi är Fedemacs första och enda finländska medlem. 

Samma år godkändes Niemi också som medlem i det internationella samfundet för företag i flytt- och speditionsbranschen, International Association of Movers (IAM). IAM har över 2 000 medlemsföretag inom flytt- och speditionsbranschen i 165 länder. 

År 2010 utvidgades vår verksamhet till Lahtis. Samma år blev Niemi officiell logistikpartner för Finlands Mässa och vi fick också ett eget verksamhetsställe i anslutning till Mässcentrum. Där erbjuder vi utställare ett omfattande utbud mässlogistiktjänster allt från mottagandet av små försändelser till lyfttjänster och tunghantering för tung utrustning som ska till mässavdelningen. 

År 2010 bestämde vi oss för att göra en insats för att skydda Östersjön och tecknade en förbindelse med Baltic Sea Action Group (BSAG). BSAG är en stiftelse vars avsikt är att föra ihop alla olika delar av samhället för att rädda Östersjön. I och med vår förbindelse med BSAG överlät vi åt WWF och Räddningsverket en container per år under åren 2010-2012. I praktiken lagrades WWF:s oljekämpningsutrustning för frivilliga i containrarna.  I vårt avtal ingick förutom containrarna också transport av dem till olycks- eller träningsplatsen samt uppbyggnad och nedmontering av räddningslägret. Avtalet var ett betydande steg framåt i Finlands oljebekämpningssystem och togs med entusiasm emot både på WWF och på Räddningsverket. Containrarna används fortfarande av BSAG. 

Muuttopalvelu Niemi blev Niemi Palvelut 

Vi inledde vårt 30-årsjubileumsår i kulturens tecken. Vi deltog i Europas kulturhuvudstad-projektet 2011 i Åbo. Det bestod av ca 200-250 olika kulturevenemang, från den stora öppningsceremonin och konserter till mindre produktioner.   Vi ansvarade för planeringen, schemaläggningen, konkurrensutsättningen av förvärven och styrningen av projektets logistik i samarbete med personalen på Stiftelsen Åbo 2011. 

Vi firade vår 30-åriga verksamhet den 3-4 februari 2011 under två kvällar i rad i Havskabelhallen i Helsingfors Kabelfabrik. 

Under vardera kvällen satt det ca fyrahundra gäster vid festborden och dessa hade tillfälle att njuta av ett verkligt sällsynt program: helt exceptionella högt uppsatta gäster, intressanta anföranden, mat av gourmetklass och strålande musik. 

Hedersgästerna under den första kvällen var president och Nobels fredspristagare Martti Ahtisaari med fru Eeva Ahtisaari. Bland gästerna fanns det många långvariga kunder och vänner samt vi från Niemi. 

Båda kvällarna avslutades med ett mäktigt musikfyrverkeri av Riku Niemis stororkester med de storslagna solisterna Maria Ylipää, Sakari Kuosmanen, Jorma Kääriäinen - och under ”kvällen för eget folk” som överraskningsgäst Pauli ”Pate” Mustajärvi.  

Det här var också ett ypperligt tillfälle att publicera vårt nya namn, Niemi Palvelut Oy, framför de högt uppsatta gästerna. Med namnändringen ville vi precisera vad vårt namn står för och hur vi använder det så att det bättre motsvarar vår utvidgade verksamhet. Vi hade ju från den anspråkslösa starten år 1981 vuxit till Finlands största företag som erbjuder flyttjänster, och hunnit med mycket mera: förutom bostads- och företagsflytt samt internationell flytt också evenemangs-, logistik- och mässtjänster.

Synlighet på olika arenor

År 2012 förde med sig mediesynlighet på många sätt och vis: ”vår egen teveserie” Flyttarna startade på Jim-kanalen med sammanlagt 40 avsnitt och Niemis personal och Sakari Kuosmanen, en av ”Niemi-ambassadörerna”, var gäster i MTV3:s serie om Östersjön för att berätta om Niemis ansvarsfullhetsärenden och förbindelse med BSAG. 

Samma år tecknade vi ett långvarigt samarbetsavtal för att ge restaurang- och presscentret i samband med Hartwall Arena namnet Niemi Center. Vi grundade också affärsområdet Niemi Heavy för att betjäna tyngre lyft, förflyttningar och transporter. 

Under åren 2012 och 2013 deltog vi också i de största idrottsevenemangen som ordnades i Finland: i VM i ishockey (2012 och 2013) EM i friidrott (2012). Under de senaste åren har vi i allt större utsträckning medverkat i krävande evenemangsserviceprojekt och i arrangemangen för stora publik- och yrkesevenemang. Där har vi skött olika transport-, installations- och uppbyggnadsuppgifter, som t.ex. uppbyggandet av presscentra eller VIP-utrymmen. Vi har också skött installationen av möbler, TV-apparatur och datorer samt transport av utrustning för lagen – dessa uppgifter skötte vi också i tävlingarna åren 2012-2013. 

Eget återvinningssystem - 0 % till soptippen

Avfallslagen förpliktar att iaktta en prioriteringsordning, enligt vilket man i första hand ska minska mängden av och skadligheten hos det avfall som verksamheten ger upphov till. Om avfall ändå uppkommer, ska avfallsinnehavaren i första hand förbereda avfallet för återanvändning och i andra hand materialåtervinna det. Är materialåtervinning inte möjlig, ska avfallsinnehavaren återvinna avfallet på något annat sätt, exempelvis som energi. Om avfallet inte kan återvinnas ska det bortskaffas.

Vi bryr oss om vår miljö och år 2013 fick vi stolt visa upp vårt eget återvinningssystem inklusive utrustning. Tack vare återvinningssystemet vi har byggt upp sorteras och återvinns de återvinningsbara föremålen på ett ansvarsfullt och riktigt sätt i enlighet med kraven i bestämmelserna om avfallshantering. Vi sorterar och återvinner hushållsmaskiner, möbler, elektronik och annat som kunden inte behöver och dessa antingen återvinns eller omvandlas till energi och återvunnet material. På så sätt minimerar vi mängden material som förs till soptippen. 

Samarbete med Återvinningscentralen och barnsjukhuset

Kunderna, personalen och världen omkring oss är viktiga för oss. I början av år 2014 ingick vi ett samarbetsavtal med Återvinningscentralen. Försäljningsinkomsterna som fås från de varor som våra kunder skänker bort använder Återvinningscentralen till upprätthållandet av verksamheten och till miljörådgivning och -utbildning inom huvudstadsregionen.  På så sätt kan vi för egen del hjälpa till med att ge arbetslösa arbete och minska miljöbelastningen. 

En av höjdpunkterna under år 2014 var att gå med som hedersdonator i projektet för det nya barnsjukhuset 2017.  Som hedersdonator har vi förbundit oss att donera 100 000 euro till projektet fram till år 2017.

Första aktieemissionen för Niemi 

År 2014 genomförde i vår första aktieemission. I och med aktieemissionen såldes 40 procent av bolagets aktieinnehav till arbetstagarna, resterande 60 procent fördelades mellan de gamla ägarna dvs. tre bröder Niemi. Med den ovanliga aktieemissionen i ett familjeföretag ville vi garantera att vi ägs av finländare och öka det redan tidigare höga personalengagemanget.

Kumpan för Stadionstiftelsen

Vi har alltid entusiastiskt varit med om att bygga den finländska idrotts- och kulturhistorien. Vi vände ett nytt blad när vi år 2014 ingick ett 4-årigt samarbetsavtal med Stadionstiftelsen som hänför sig till förnyelseprojektet för Helsingfors Olympiastadion.  Olympiastadion renoveras helt under åren 2016-2018. I och med samarbetet verkar vi som en kumpan inom förnyelseprojektet och sköter logistiktjänster för Stadionstiftelsens övriga samarbetspartners. 

Gymnaestrada 2015

Gymnastikens internationella storevenemang Gymnaestrada samlade i juli 2015 sammanlagt 21 000 deltagare till Helsingfors från över 50 länder. Vi var för egen del med om att bygga upp detta till det internationella deltagarantalet sett största evenemanget någonsin i Finland. Förutom olika transport- och förflyttningsuppgifter byggde vi bl.a. avdelningarna för Gymnaestrada-evenemanget i Mässcentrum. 

Finländskt arbete – Nyckelflaggan

Suomalaisen Työn Liitto (förbundet för finländskt arbete) godkände Niemi Palvelut Oy som medlem år 2015. Samtidigt gavs vi rätten att använda Nyckelflaggan. Flaggan berättar att produkten har tillverkats eller tjänsten har producerats i Finland och sysselsätter i Finland. 

Niemi har nu över tusen anställda – och antalet flyttlådor är redan över 100 000!

I slutet av sommaren år 2015 fanns det över tusen personer som har någon form av anställning hos Niemi om alla med ett fast eller deltids arbetsförhållande eller som kallas in för att jobba vid behov räknas. En liten flyttfirma i Vanda har vuxit till ett storföretag och en betydande arbetsgivare i ett Finland som befinner sig i en lågkonjunktur. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga