Registerutrdag

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Registeransvarig

Niemi Palvelut Oy
Hankmossvägen 11
00390 Helsingfors  

Registrets namn

Serviceregister 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets syfte)

I serviceregistret sparas de uppgifter som du gett med e-blanketten och de används i enlighet med uppgifterna som blanketten ger för behandling av uppgifterna som fås från blanketterna, vid behov till att svara på dem och eventuellt för behandling av begäranden som framkommer. Uppgifterna kan eventuellt också användas för utveckling, analys, statistik och för producering, erbjudande och utvecklande av tjänster samt för försäljning och marknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda uppgifterna från att användas för direkt marknadsföring genom att meddela Niemi Palvelut Oy om detta.

Informationen i registret

I registret sparas endast de uppgifter som du anger på e-blanketten eller uppger i vår kundtjänst. Personbeteckningen sparas för att granska faktureringskundernas kreditupplysning. Resultatet från kreditupplysningen sparas inte. 

Regelmässiga informationskällor

Registrets personuppgifter uppdateras inte från andra regelmässiga informationskällor.  

Regelmässig överlåtelse av information

Uppgifterna på blanketten överlåts inte vidare till tredje part.  

Skyddet av registret

Uppgifterna som samlas in är skyddade så bra som man i detta sammanhang rimligen kan kräva på nätet. Den registeransvariges datasystem och filer är skyddade med tekniska skyddsmekanismer som normalt används i företagsverksamhet. Rätten att använda registret förutsätter personliga användarnamn och lösenord som endast beviljas till personer i den registeransvariges personal som behöver användarrättigheten på grund av sin ställning och sina uppgifter. Den registeransvariges lokaler har passagekontroll.

Rätt till insyn

Den registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade som har registrerats i personregistret. Enligt 29 § har den registrerade rätt att yrka på rättelse av felaktiga uppgifter som gäller den registrerade. Begäran om kontroll eller rättelse ska skickas skriftligen och undertecknat till adressen: Niemi Palvelut Oy, Hankmossvägen 11, 00390 Helsingfors


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga