Usein kysyttyä ulkomaanmuutoista


Palaa otsikoihin

Olen saanut muutostani kolme tarjousta. Miten osaan valita niistä kilpailukykyisimmän?

Eri palveluntarjoajien välillä on huomattavia eroja tarjousten sisällössä. Myös tarjottavan palvelun laatu eroaa eri muuttoliikkeiden kohdalla. Käy tarjoukset läpi erityisen tarkasti ja kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin hintaan vaikuttaviin tekijöihin: 

  1. Varmista, että tarjouspyyntö on ymmärretty ja tarjouksen kohteet (osoitteet sekä lähtömaassa että määränpäässä) ovat oikein.
  2. Varmista, että kuljetusmuoto on sama kaikilla palveluntarjoajilla. Tarkista myös, mille ajankohdalle (viikko, päivämäärä) muuttoa on tarjottu.
  3. Kiinnitä huomiota arvioituun muuttotavaran kuutiomäärän. Arvio on aina kyseisen muuttoliikkeen edustajan arvio siirrettävästä tavaramäärästä. Kuutiomäärät saattavat vaihdella palveluntarjoajittain.
  4. Onko palveluaste sama kaikkien tarjoajien välillä (määritellään aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan)? Mitkä palvelut ja materiaalit sisältyvät kokonaishintaan / mitkä palvelut laskutetaan "lisätyönä" (esim. pakkauspalvelu, pakkaustarvikkeet, lattioiden suojaus, varastointipalvelu, siivouspalvelu, tullaus, muuttovakuutus).
  5. Onko tarjouksessa kerrottu mahdollisista muutto-olosuhteista aiheutuvista lisäkustannuksista? Tarkista, mitkä tekijät on otettu huomioon kokonaishinnassa ja mitkä laskutetaan erikseen (esim. pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, pysäköintilupa, nosturin tarve jne.)
  6. Muista tarkastaa muuttoirtaimistosi vakuutusturva. Muuttoyritykset tarjoavat erillistä muuttovakuutusta, tarkista, sisältyykö vakuutus tarjottuun hintaan. Vertaile myös vakuutusten sisältöä mm. omavastuun osalta.

Tarkista vielä, että tarjouksesta löytyvät vielä vähintäänkin seuraavat seikat:

  • tiedot muuttoaikataulusta (lastaus ja purku)
  • muuttoliikkeen yhteyshenkilön tiedot
  • tarjouksen voimassaoloaika
  • maksuehdot
Palaa otsikoihin

Kuinka paljon maksaa muutto Helsingistä Hampuriin?

Kuljetustapa sekä kuljetettava matka vaikuttavat luonnollisesti hintaan, kuten myös irtaimen määrä. Muuttotavaran määrä arvioidaan tarkasti maksuttomassa muuttokatselmuksessa. Samalla määritetään kalusteiden ja muun irtaimiston suojaustarve ja tarvittavan pakkauspalvelun laajuus: huolehdimmeko me pakkaamisesta ja kalusteiden suojaamisesta vai tekeekö asiakas sen itse. Yleensä ulkomaanmuutoissa on suositeltavaa, että muuttoyritys pakkaa tavarat, sillä muu menettely saattaa aiheuttaa ongelmia tuontiselvityksessä. Arviointikäynnissä tarkistetaan myös kohteen ulkoiset tiedot, kuten missä kerroksessa kohde sijaitsee, onko käytettävissä hissiä, kuinka lähelle muuttokohdetta muuttoauto pääsee, voiko kohteen läheisyyteen tuoda merikontin, jolloin pakkaaminen onnistuu suoraan siihen jne. Nämä kaikki seikat vaikuttavat muuton hintaan.

Palaa otsikoihin

Mitkä ovat kuljetusvaihtoehdot?

Kuljetusmuodon ratkaisee useimmiten muuttokohteen sijainti. Euroopassa kuljetukset suoritetaan pääasiassa maanteitse. Euroopan ulkopuolelle suuntautuvat muutot matkaavat pääasiassa kontissa merirahtina. Pienemmissä toimituksissa, tai jos lähetyksellä on kiire, käytetään lentokuljetuksia. Lisäksi tarjoamme kuriirikuljetuksia Euroopassa.

Palaa otsikoihin

Voinko pakata itse?

Me suosittelemme aina pakkauspalvelumme käyttöä: pakkaaminen on ulkomaanmuutoissa huomattavasti vaativampaa kuin kotimaassa tapahtuvissa muutoissa. Ulkomaille menevän tavaran on kestettävä erilaisia kuljetusolosuhteita, esimerkiksi merikuljetuksissa merenkäynti voi olla hyvinkin voimakasta. Tuontiselvityksen sujumiseksi itse pakkaaminen ei joissain tapauksissa ole edes suositeltavaa. Erityisesti meri- ja lentokuljetukset on hyvä jättää muuttoyrityksen pakkaajille erilaisten vastuukysymysten takia.

Jos päätät kuitenkin pakata itse, tutustu pakkaus- ja suojaustarvikkeisiin ja niiden käyttökohteisiin kaupassamme. Muistutamme vielä, että jos pakkaat irtaimistosi itse, yleinen käytäntö maailmalla on, että omatoimisen pakkaajan on tällöin huolehdittava itse myös muuttokuormansa vakuuttamisesta. Tarkista joka tapauksessa vakuutuskäytäntö aina omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Palaa otsikoihin

Saako teiltä pakkausmateriaalia?

Olemme valinneet ammattipakkaajiemme ja asiakkaidemme käyttöön erinomaisen valikoiman pakkaus- ja suojaustarvikkeita. Käytössämme on esimerkiksi useankokoisia pahvilaatikoita, jotka kannattaa valita käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi astioille omansa, vaatteille ja kirjoille omansa. Ulkomaanmuutoissa käytettävät muuttolaatikot ovat aina pahvilaatikoita, sillä koti- ja yritysasiakkaille vuokraamamme muoviset muuttolaatikot evät sovellu ulkomaanmuuttokäyttöön. Suojaustarvikkeet kannattaa myös valita huolella eri käyttökohteisiin.

Tutustu pakkaus- ja suojaustarvikkeisiin ja niiden käyttökohteisiin kaupassamme.

Palaa otsikoihin

Mikä on kuljetusaika Suomesta Brysseliin?

Niemen omaa muuttoautoa käytettäessä muuttokuorma on perillä noin 3–4 päivän kuluttua lastauksesta. Yhteiskuljetusten aikatauluihin vaikuttaa muiden samassa kuormassa menevien muuttotavaroiden toimitusosoitteet. Yhteiskuljetukset ovat perillä yleensä puolentoista viikon sisällä lastauksesta.

Palaa otsikoihin

Olen muuttamassa Budapestistä Suomeen. Onko teillä yhteistyökumppaneita Unkarissa?

Kyllä - Niemellä on laaja kumppaniverkosto ja on useita yhteistyökumppaneita myös Unkarissa

Palaa otsikoihin

Mitä virallisia dokumentteja tarvitaan?

Se, mitä dokumentteja muuttokuormaa varten tarvitaan, riippuu siitä, mihin maahan muutetaan.

Esimerkiksi EU:n alueella muuttaminen on dokumenttien osalta helpompaa: dokumentteja tarvitaan vähemmän eikä pääasiassa vienti- / tuontiselvityksiä tarvita.

EU:n ulkopuolisista vienti- / tuontilähetyksistä, joiksi muuttolähetyksetkin katsotaan, tehdään vienti- ja tuontiselvitys. Suomesta EU-alueen ulkopuolelle muutettaessa, tarvitaan kopio muuttavan asiakkaan passista ja tullin vientiselvityslomake. Vientiselvitystä varten tarvittavat lomakepohjat asiakas saa Niemeltä. Määränpäässä tehdään puolestaan tuontitullaus, johon tarvittavat lomakkeet vaihtelevat maakohtaisesti. Yhteistyökumppanimme neuvovat mielellään tuontipapereiden kanssa.

EU-alueen ulkopuolelta Suomeen muutettaessa, paikallinen yhteistyökumppanimme lähtömaassa ohjeistaa tarvittavien vientilomakkeiden kanssa. Suomessa tehtävää tuontiselvitystä varten tarvitaan kopio muuttavan asiakkaan passista ja tullin tuontiselvityslomake 45. Tuontiselvitystä varten tarvittavat lomakepohjat asiakas saa Niemeltä.

Lisätietoja muuttotavaroiden tuonnista löydät tullin sivuilta.

Tarkista kuitenkin aina yhdessä asiantuntijoidemme kanssa, mitä asiakirjoja juuri sinun tapauksessasi tarvitaan.

Palaa otsikoihin

Saako muuton yhteydessä viedä ruokaa tai alkoholia?

Muuttolähetyksiin ei suositella sisällytettävän alkoholia, sillä muuttotavaroiden tullittomuus ja verottomuus ei koske alkoholituotteita (esimerkiksi viinikellarit), tupakkaa tai tupakkatuotteita, oli kyseessä sitten EU:n alueella tai sen ulkopuolella tapahtuva muutto.

Jos muuttotavarat sisältävät yllä mainittuja tuotteita, ne on luokiteltava tullinimikkeisiin ja niistä on maksettava maahantuonnissa kannettavat tullit ja verot.

Tietyntyyppisiä elintarvikkeita on mahdollista kuljettaa muuttokuormassa riippuen kuljetustavasta. Tarkista kuitenkin aina yhdessä asiantuntijoidemme kanssa kuljetustapasi rajoitukset.

Tullittomuusasetus ei vapauta maahantuontirajoituksista. Esimerkiksi elävien eläinten, eläintuotteiden, kasvien, kasvinosien sekä ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden tuonti on sallittu vain määrätyin edellytyksin. Tuontirajoituksista saa lisätietoa tullineuvonnasta tai Tullin nettisivulta.

Palaa otsikoihin

Miten saan kattavan viinikokoelmani takaisin Suomeen?

Olethan yhteydessä asiantuntijoihimme.

Palaa otsikoihin

Olen muuttamassa ulkomaille, mutta otan vain osan tavaroistani mukaan. Teettekö te myös tällaisia pienempiä ulkomaanmuuttoja?

Tarjoamme kuljetuksia kaiken kokoisille muutoille ja räätälöimme kuljetusratkaisut siirrettävän tavaramäärän mukaan.

Palaa otsikoihin

Olen muuttamassa ulkomailta Suomeen. Kannattaako muutto tilata teiltä vai joltain paikalliselta muuttofirmalta?

Niemi palvelee myös ulkomailta Suomeen suuntautuvissa muutoissa. Yhteydenotto meihin riittää. Pyydämme paikallista kumppaniamme tekemään katselmuksen ja ilmoittamaan meille sen tulokset. Perustamme oman tarjouksemme niihin tietoihin. Tarjouksen saa siten suomen- tai englanninkielisenä.

Palaa otsikoihin

Minulla on kavereita kantoapuna perillä. Saako teiltä tilattua pelkän kuljetuksen?

Kyllä, meiltä saa tilattua pelkän kuljetuksenkin, mutta overseas-muutoissa emme kuitenkaan voi tarjota tätä palvelua.

Palaa otsikoihin

Voinko ottaa teihin yhteyttä sähköpostilla?

Totta kai voit mielihyvin käyttää sähköpostia yhteydenotoissasi. Vielä mieluummin suosittelemme käyttämään yhteydenottolomakettamme. Näin varmistuu, että saamme heti kaikki tarvittavat tiedot muuttotarjouksen laatimista varten, ja että myös vieraskieliset nimet ja osoitteet välittyvät oikein. Osoitteiden ja niiden kirjoitusasun kanssa kannattaa muutenkin olla hyvin tarkkana, jotta kaikki asiakirjat saadaan heti kuntoon – ja kuljettajakin löytää perille oikeaan osoitteeseen!

Palaa otsikoihin

Hyödyllisiä linkkejä

Suomen tullin ohjeita: www.tulli.fi

Tietoja Suomesta sekä julkisista ja muista palveluista: www.suomi.fi

Voit tehdä muuttoilmoituksen postille ja/tai maistraatille: www.muuttoilmoitus.fi  

Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje