Työtehtävät Niemellä


Niemeltä® löytyy monia mielenkiintoisia ja haasteellisia tehtäviä. Muuttopuolella voit edetä esimerkiksi työnjohtajaksi oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan. 

 

Palaa otsikoihin

Muuttaja – Crew

Muuttajana toimit osana Niemen arvostettua muuttotiimiä vaihtelevissa muuttoprojekteissa. Vastuullasi on muuttojen käytännön toteutus: huolehdit tavaroiden ja tilojen suojaamisesta sekä tavaroiden pakkaamisesta ja turvallisesta siirtämisestä. Toimit myös kalusteasennuksissa. Niemen arvojen mukaisesti panostamme asiakaspalveluun ja odotamme myös muuttajilta hyvää asiakaspalveluhenkeä.

Muuttajana menestyminen edellyttää:  

 • Hyvää tiimityöskentelykykyä
 • Asiakaspalvelutaitoja
 • Ahkeruutta
 • Joustavuutta 


Palaa otsikoihin

Nokkamies – Foreman

Niemen jokaisella muutolla on oma nokkamies. Nokkamiehenä vastaat muuttojen onnistumisesta ja toimit muuton esimiehenä. Olet asiakkaan tärkein yhteyshenkilö muuton aikana. Kokemuksen karttuessa tiimiesimiehet saavat suurempia muuttoja ja ryhmiä vedettäväkseen. Onnistunut tehtävien hoito voi olla hyvä ponnahduslauta työnjohtotehtäviin.

Tiimiesimiehenä menestyminen edellyttää:  

 • Asiakaspalvelutaitoa
 • Oma-aloitteisuutta
 • Hyvää tilannetajua
 • Esimiestaitoja


Palaa otsikoihin

Työnjohtaja – Manager

Työnjohtajamme ovat muuttoalan rautaisia ammattilaisia, joilta löytyy kokemusta sekä ammattitaitoa myös suurten kokonaisuuksien läpivientiin. Työnjohtajana pääset mukaan vaativiin suurprojekteihin jo suunnitteluvaiheessa. Vaikutat myös muuttoprojektin resursointiin ja aikataulutukseen. Olet vastuussa muuton hallinnasta ja toimivuudesta.

Työnjohtajana menestyminen edellyttää:  

 • Asiakaspalvelutaitoa
 • Hyvää kokonaisuuksien hallintaa ja tilannetajua
 • Kykyä tehdä nopeita ratkaisuja muuttuvissa olosuhteissa
 • Johtamistaitoja


Palaa otsikoihin

Muuttopäällikkö

Vastaat vaativista muuttoprojekteista ja niiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Toimit yhteistyössä asiakkaan kanssa koko muuttoprojektin ajan ja raportoit hänelle projektin edistymisestä. Koordinoit tarvittaessa asiakkaan puolesta kaluste- ja tilasuunnittelua sekä huolehdit esimerkiksi muuttoon liittyvien hankintojen kilpailutuksista sekä kolmansien osapuolien tiedottamisesta. Sinulla on kokonaisvastuu muuton johtamisesta, ja apunasi ovat työnjohtajat ja muu muuttotiimi. Menestyminen muuttopäällikön tehtävässä edellyttää:  

 • Asiakaspalvelutaitoa
 • Erinomaista kokonaisuuksien hallintaa ja tilannetajua
 • Kykyä tehdä nopeita ratkaisuja muuttuvissa olosuhteissa paineiden alla
 • Johtamistaitoja
 • Suunnittelu- ja resursointitaitoa


Palaa otsikoihin

Kuljettaja - Driver

Muuttoautonkuljettajana toimit monipuolisissa tehtävissä. Vastaat ensisijaisesti ajoneuvosi liikennekelpoisuuden säilymisestä sekä siitä, että asiakkaiden tavarat lastataan ja sidotaan kuormatilaan oikein. Viime kädessä kuljettaja huolehtii siitä, että muutettavat esineet tulevat ehjinä perille. Muuton koosta ja luonteesta riippuen vastaat yhdessä nokkamiehen kanssa keikan onnistumisesta. Saat käyttöösi nykyaikaisen ja hyvin varustellun muuttoauton, jonka siisteydestä, kunnosta ja pienhuolloista huolehdit tunnollisesti, kuljettajakoulutuksen sekä yrityksen antamien muiden ohjeiden mukaisesti. Kuljettajat saavat kokemusta sekä kaupunkiajosta että pidemmistä maakuntiin suuntautuvista ajoista. Niemi tekee myös ulkomaanmuuttoja, joihin osallistumalla voit saada vaihtelua työkenttääsi.

Kuljettajan tehtävissä onnistumisen edellytyksinä ovat:

 • Asiakaspalvelutaito
 • C-kortti
 • Hyvä liikennemoraali ja -silmä
 • Huolellisuutta ja rauhallisuutta
 • Joustavuutta
 • Yhteisöllisyyttä yrityksen, asiakkaan sekä muuttokohteiden kiinteistöjen materiaalin kunnioittamiseen
 • Positiivinen asenne jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja kaverin auttamiseen


Palaa otsikoihin

Kuljettajaopastaja

Kuljettajaopastajana vastaat Niemen kaikkien uusien kuljettajien peruskouluttamisesta ja vanhempien kuljettajien lisä- sekä jatkokouluttamisesta. Pidät yllä ammattitaitoasi kouluttautumalla ja toimimalla kentällä myös normaalin kuljettajan tehtävissä.

Kuljettajaopastajalta edellytetään:  

 • Asiakaspalvelutaitoa
 • Hyvää ihmistuntemusta ja kouluttajan taitoja
 • Esiintymistaitoja
 • Kuljetusalan vallitsevan lainsäädännön hyvää tuntemusta
 • Niemen® koko ajoneuvokaluston hyvää hallintaa ja riittävää huoltoteknistä osaamista
 • Erinomaisia kuljettajan taitoja


Palaa otsikoihin

Muutto-opastaja

Muutto-opastajana vastuullasi on uusien työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviin ja talon tavoille sekä vanhojen työntekijöiden jatkokouluttaminen. Toimit myös uuden työntekijän perehdyttäjänä muuttokeikoilla. Osallistut Niemi® Muuttoakatemian koulutussuunnitteluun.  

Muutto-opastajan tehtävissä menestyminen edellyttää:  

 • Asiakaspalvelutaitoa
 • Hyvää ihmistuntemusta
 • Esiintymistaitoja
 • Muuttotyön ja -välineiden hyvää tuntemusta


Palaa otsikoihin

Varastotehtävät

Niemen varastotiimistä löytyy monia eri tehtäviä. Esimerkiksi varastohenkilönä vastuullasi on mm. varastokonttien lastaus ja purku sekä asiakkaiden palvelu tavaroiden ja tarvikkeiden luovutuksessa ja vastaanotossa. Pidät myös yllä varaston yleistä järjestystä, hoidat varastokirjanpitoa sekä huollat muuttojen apuvälineitä. Varastotiimissä toimit päivittäin niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden kanssa. Niemen mukanaolo suurtapahtumien logistiikan hoidossa avaa myös mahdollisuuksia osallistua näiden varastointiprojektien läpivientiin tuoden mukavan vaihtelun päivittäiseen rytmiin.

Niemen varastotehtävissä menestyminen edellyttää:  

 • Asiakaspalvelutaitoa
 • Hyvää tiimityöskentelykykyä
 • Organisointikykyä
 • Ahkeruutta
 • Tarkkuutta
Palaa otsikoihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä