Re­kis­te­ri­se­los­te

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterin pitäjä
Niemi Palvelut Oy
Hankasuontie 11
00390 Helsinki  

Rekisterin nimi

Palvelurekisteri  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin talletetaan internet-lomakkeella tai asiakaspalvelussamme ilmoittamasi tiedot, joita käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, internet-lomakkeelta tulleiden viestien käsittelyyn, tarvittaessa niihin vastaamisen ja niissä mahdollisesti esiin tulleiden pyyntöjen käsittelyyn. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen, niiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Niemi Palvelut Oy:lle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin talletetaan ainoastaan internet-lomakkeella tai asiakaspalvelussamme ilmoittamasi tiedot. Henkilötunnus tallennetaan laskutusasiakkaiden luottotietojen tarkastamiseksi. Luottotietojen tuloksia ei säilytetä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja ei päivitetä muista säännönmukaisista tietolähteistä.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille.  

Rekisterin suojaus

Kerättävät tiedot on suojattu niin hyvin kuin Internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia.
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Niemi Palvelut Oy
Hankasuontie 11
00390 Helsinki


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä