Niemi® näyttää mallia

Asiakkaat vaativat nykyisin yhä enemmän ja yhä selkeämpiä vastuullisia tekoja toimittajiltaan. Ja niin pitääkin! Alan markkinajohtajana haluamme olla suunnannäyttäjä myös vastuullisuusasioissa. Olemme analysoineet vastuullisuutemme keskeisiä kysymyksiä, päättäneet vastuullisuuttamme ohjaavista toimintaperiaatteista sekä sopineet mittareista, joilla tuloksia seurataan ja esitellään.

Vastuullisen liiketavan periaatteet

Vastuullisen liiketavan periaatteet määrittävät henkilökuntamme tavan toimia. noudatamme näitä periaatteita työssämme.

Periaatteissa määritellyt osa-alueet

  • Lakien noudattaminen
  • Vastuullinen taloudenpito
  • Kilpailun edistäminen
  • Eturistiriidat
  • Asiakassuhteet
  • Suhteet alihankkijoihin ja muihin yhteistyökumppaneihin
  • Hyvä yhteistyö
  • Ympäristövastuu
  • Vastuullisen liiketavan periaatteiden toimeenpano

Täydennämme tätä yleistä toimintaohjettamme tarpeellisilta osin yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja ohjeilla.

Ympäristöpolitiikka

Alamme markkinajohtajana haluamme toimia ympäristönsuojelun edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä alan muille yrityksille. Seuraamme tarkkaan työmme keskeisiä ympäristövaikutuksia, koulutamme henkilökuntaamme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvan parantamisen periaatteella niin, että aiheuttamamme ympäristökuormitus jää mahdollisimman pieneksi.

Henkilöstöperiaatteet

Henkilöstöjohtamisemme perustuu yhtiömme arvoihin ja hyvän liiketavan periaatteisiin. Palveluyrityksenä menestymisemme riippuu ratkaisevasti työntekijöidemme motivaatiosta, tyytyväisyydestä, ammattitaidosta ja palveluhengestä. Panostamme johtamisessamme näiden menestystekijöidemme jatkuvaan kehittämiseen. Mittaamme tuloksia ja asetamme niille vuosittain uusia haastavia tavoitteita. Hyvän työyhteisön edistäminen kuuluu jokaisen yhtiössämme työskentelevän tehtäviin.

Tietosuojapolitiikka

Me Niemellä koemme, että tarjoamamme palvelut ovat luottamustehtäviä. Tämän vuoksi suhtaudumme suurella vakavuudella kaikkeen, mikä voisi vaarantaa meidän asiakkaidemme tai henkilöstömme tietosuojan. Tietosuojapolitiikassamme määritellään, kuinka Niemen toiminnoissa pyritään varmistamaan kaikkien henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso. Tavoitteemme on, että asiakkaiden tai henkilökunnan tietosuoja ei vaarannu missään vaiheessa.

Tutustu tarkemmin Niemen Vastuullisuusperiaatteet ja laatupolitiikka -dokumenttiin.

Turvallista ja luotettavaa toimintaa

Panostamme turvallisuuteen. Asiakkaamme ja henkilöstömme turvallisuus on meille tärkeää. Olemme miettineet muuttoon liittyvät turvallisuusasiat puolestasi jo muuton alkumetreiltä lähtien. Uuden henkilön perehdytyksessä ja Niemi® Muuttoakatemiassa panostamme jo koulutuksen yhteydessä turvallisuuteen työvälineiden ja riskienhallinnan kautta.  

Yhtenäiset työasut ja henkilökortit

Niemi_tyoasu
Niemen henkilökunnan tunnistat puna-harmaista työvaatteista ja henkilökortista.

Yhtenäisillä työasusteilla varmistamme, ettei asiakkaamme tiloissa liiku muuttoryhmämme lisäksi mahdollisia ulkopuolisia henkilöitä. Jokaisella työntekijällämme on henkilökortti näkyvällä paikalla tunnistamisen varmistamiseksi. Yhtenäinen ja ajanmukainen kalusto sekä koulutetut ammattilaisemme varmistavat, että asiakkaidemme tavarat siirtyvät paikasta toiseen turvallisesti ja nopeasti.  

Työturvallisuus

Miehistöllämme on voimassaolevat työturvallisuuskortit. He osaavat ehkäistä jo ennalta muuton yhteydessä mahdollisesti tapahtuvia vaaratilanteita ja toimia esimerkiksi ensiapua vaativissa tehtävissä.  

Turvallisuusselvitykset

Muuttajistamme on koostettu ydinjoukko, jolle on tehty suppea turvallisuusselvitys. Suppea turvallisuusselvitys voidaan tehdä henkilöstä, jolle tulee myöntää työtehtävissään pääsy arkaluonteisiin tiloihin. Nimeämme jokaiseen muuttohankkeeseen kaikesta toiminnasta ja turvallisuudesta työnjohtajan. Meihin on luotettu erityistä turvallisuutta vaativissa tapahtumissa muun muassa Suomen EU-puheenjohtajuuskausien 1999 ja 2006 aikana vastatessamme kokousten logistisista haasteista.  

Turvallisuutta parantavat muuttovälineet

Niemi0735

Olemme aina kehittäneet aktiivisesti muuttoa helpottavia ja turvallisuutta parantavia välineitä. Esimerkiksi lukittava muuttokaappi on monen vuoden tuotekehityksen tulos. Meille on myös myönnetty patentti ja mallisuoja lukittavalle muuttolaatikolle ja kannelle. Lukittavassa muuttolaatikossa muutat turvallisesti yrityksen tärkeät dokumentit, kuten esimerkiksi potilasrekisterit tai kotimuuttajana tärkeät asiapaperit. Tarvittaessa suoritamme paperisten asiakirjojen tuhoamisen yhteistyökumppaneidemme avulla voimassa olevien standardien mukaisesti.

Vartiointipalvelut

Saat kauttamme myös muuton tai tapahtuman ajaksi vartiointipalvelun. Muuton yhteydessä vartiointipalvelua voidaan tarvita esimerkiksi arvotavaroiden siirron ajaksi. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä