Frågor och svar om internationell flytt


Tillbaka till rubrikerna

Jag har fått tre offerter för min flytt. Hur väljer jag den bästa av dem?

Det kan finnas betydande skillnader mellan offerterna från olika tjänsteleverantörer.  Också kvaliteten på tjänsten som erbjuds skiljer sig mellan olika flyttfirmor. Gå igenom offerterna mycket noggrant och fäst speciell uppmärksamhet vid följande som inverkar på priset: 

  1. Försäkra dig om att offertbegäran har uppfattats rätt och att offertens adresser (adresserna både i avgångs- och destinationslandet) är rätt.
  2. Försäkra dig om att alla tjänsteleverantörer har samma transportform. Kontrollera också vid vilken tidpunkt (vecka, datum) flytten erbjuds.
  3. Fäst uppmärksamhet vid den uppskattade volymen på flyttlasset i kubikmeter. Det handlar alltid om en uppskattning av mängden föremål som ska flyttas som görs av representanten från flyttfirman i fråga. Volymen i kubikmeter kan variera mellan olika tjänsteleverantörer.
  4. Erbjuds samma tjänstenivå i alla offerter (definieras alltid från fall till fall enligt kundens behov)? Vilka tjänster och material ingår i helhetspriset / vilka tjänster debiteras som ”tilläggsarbete” (t.ex. packningstjänst, packningsmaterial, skydd av golv, lagertjänst, städtjänst, förtullning, flyttförsäkring).
  5. Har det i offerten nämns om möjliga tilläggskostnader som beror på flyttförhållandena? Kontrollera vilka faktorer som har beaktats i helhetspriset och vad som faktureras separat (t.ex. parkerings- och trafikarrangemang, parkeringstillstånd, behov av lyftkran etc.)
  6. Kom ihåg att kontrollera försäkringsskyddet för ditt flyttlösöre. Flyttfirmorna erbjuder en separat flyttförsäkring. Kontrollera om försäkringen ingår i det erbjudna priset. Jämför också försäkringarnas innehåll bl.a. för självriskens del.

 Kontrollera ännu att offerten innehåller åtminstone följande:

  • uppgifterna om flyttens tidtabell (lastning och lossning)
  • uppgifterna om flyttfirmans kontaktperson
  • offertens giltighetstid
  • betalningsvillkor
Tillbaka till rubrikerna

Vad kostar en flytt från Helsingfors till Hamburg?

Transportsättet och -avståndet inverkar naturligtvis på priset. Det gör även lösörets mängd.  Flyttlassets storlek uppskattas noggrant i den avgiftsfria flyttkartläggningen. På samma gång definieras skyddsbehovet för möbler och annat lösöre och hur omfattande packningstjänst som behövs: ska vi ta hand om packandet och skyddandet av möbler eller gör kunden det själv. I allmänhet rekommenderas det vid internationell flytt att flyttfirman packar sakerna, eftersom ett annat förfarande leder till problem vid importförtullningen. Vid uppskattningsbesöket kontrolleras också de yttre förhållandena vid adressen som t.ex. i vilken våning bostaden finns, om det finns hiss att tillgå, hur nära flyttbilen kommer, om det går att parkera en sjöcontainer i närheten för packning direkt i den etc. Allt detta inverkar på flyttens pris. 

Tillbaka till rubrikerna

Vilka transportalternativ finns det?

Transportsättet beror ofta på var flyttadressen finns. I Europa sker transporterna för det mesta landvägen. Flyttar till adresser utanför Europa sker för det mesta som sjöfrakt i containers. Vid mindre leveranser eller om det är bråttom används flygfrakt. Vi erbjuder dessutom kurirtransporter i Europa.

Tillbaka till rubrikerna

Kan jag packa själv?

Vi rekommenderar alltid att du anlitar för packningstjänst: packandet är betydligt mer krävande vid internationell flytt än vid inrikes flytt. Varor som transporteras utomlands måste tåla olika transportförhållanden, t.ex. vid sjöfrakt kan sjögången vara mycket kraftig. För att importklareringen ska ske smidigt är det i vissa fall inte ens att rekommendera att packa själv. Speciellt vid sjö- och flygfrakt är det bra att lämna packandet åt flyttfirmans packare p.g.a. olika ansvarsfrågor.

Om du trots allt vill packa själv ska du bekanta dig med packnings- och skyddsmaterialen och deras användningsändamål i vår affär. Vi vill ännu påpeka att om du packar ditt lösöre själv är den allmänna praxisen utomlands att du i så fall också själv måste se till att flyttlasset är försäkrat. Kontrollera i vilket fall som helst alltid försäkringspraxis hos ditt eget försäkringsbolag. 

Tillbaka till rubrikerna

Får jag förpackningsmaterial av er?

Vi har valt ut ett utmärkt urval packnings- och skyddsmaterial både för våra proffspackare och våra kunder.  Vi har t.ex. tillgång till olika stora papplådor som det lönar sig att välja enligt användningsändamål, t.ex. egna för kärl, kläder och böcker. Flyttlådorna som används vid internationell flytt är alltid papplådor. Flyttlådorna av plast som vi hyr ut till våra hem- och företagskunder lämpar sig inte för internationella flyttar. Det lönar sig också att välja skyddsmaterialen omsorgsfullt för olika ändamål.

Bekanta dig med packnings- och skyddsmaterialen och deras användningsändamål i vår affär.

Tillbaka till rubrikerna

Vilken är transporttiden från Finland till Bryssel?

Då vi använder Niemis egen flyttbil är flyttlasset framme ca 3-4 dagar efter lastningen. Tidtabellerna för samtransporter påverkas av leveransadresserna för det övriga flyttgodset i samma flyttlass. Samtransporter är i allmänhet framme inom en och en halv vecka från lastningen.

Tillbaka till rubrikerna

Jag ska flytta från Budapest till Finland. Har ni samarbetspartners i Ungern?

Ja – Niemi har ett omfattande nätverk av partners och har flera samarbetspartners även i Ungern.

Tillbaka till rubrikerna

Vilka officiella dokument behövs?

Dokumenten som behövs för flyttlasset beror på till vilket land du flyttar.

Det är t.ex. enklare att flytta inom EU för dokumentens del: det behövs färre dokument och i regel krävs ingen export- eller importklarering.

För import- och exportsändningar till och från utanför EU görs en import- eller exportklarering. Flyttsändningarna räknas också som sådana. Då du flyttar från Finland till utanför EU behövs en kopia av passet på kunden som flyttar och tullens exportdeklarationsblankett. Kunden får blankettmallarna som behövs för exportklareringen av Niemi. I destinationslandet görs sedan en importförtullning. Blanketterna som behövs varierar från land till land. Våra samarbetspartners ger gärna råd gällande de papper som behövs för import.

Då du flyttar från utanför EU till Finland ger vår lokala samarbetspartner råd för de exportblanketter som behövs. För importklareringen som görs i Finland behövs en kopia av passet på kunden som flyttar och Tullens importdeklarationsblankett 45. Kunden får blankettmallarna som behövs för importklareringen av Niemi.

Du får tilläggsinformation om import av flyttföremål på Tullens sidor.

Kontrollera ändå alltid tillsammans med våra experter vilka dokument som behövs i precis ditt fall. 

Tillbaka till rubrikerna

Får man i samband med flytten föra in mat eller alkohol?

Det rekommenderas att man inte har alkohol i flyttsändningarna, eftersom tullfriheten för flyttgods inte gäller alkoholprodukter (t.ex. vinkällare), tobak eller tobaksprodukter, oberoende av om man flyttar inom eller utanför EU.

Om flyttgodset innehåller produkterna i fråga måste de klassificeras enligt tullnomenklaturen och importtull och -skatter ska betalas för dem.

Det är möjligt att transportera vissa typer av livsmedel i flyttlasset beroende på transportsättet. Kontrollera ändå alltid tillsammans med våra experter vilka begränsningar ditt transportsätt ställer.

Tullfriheten befriar dig inte från importrestriktionerna. Det är t.ex. tillåtet att importera levande djur, animaliska produkter, växter, växtdelar, vapen och ammunition endast under vissa förutsättningar. Du får mer information om importrestriktioner på Tullens webbplats.

Tillbaka till rubrikerna

Hur får jag min omfattande vinsamling tillbaka till Finland?

Ta kontakt med våra experter.

Tillbaka till rubrikerna

Jag ska flytta utomlands men tar bara med mig en del av mina saker. Gör ni också dylika mindre internationella flyttar?

Vi erbjuder transporter för flyttar av alla storlekar och skräddarsyr transportlösningarna enligt mängden varor som ska flyttas.

Tillbaka till rubrikerna

Jag ska flytta från utlandet till Finland. Lönar det sig att beställa flytten av er eller av en lokal flyttfirma?

Niemi står till tjänst också i flyttar från utlandet till Finland. Det räcker med att ta kontakt med oss. Vi ber vår lokala partner göra en kartläggning och meddela oss dess resultat. Vi baserar vår egen offert på dessa uppgifter. Offerten fås sålunda på finska eller engelska.

Tillbaka till rubrikerna

Jag anlitar kompisar som bärhjälp i destinationen. Kan jag beställa endast en transport av er?

Ja, det går att beställa endast transport av oss, men för overseas-flyttar kan vi ändå inte erbjuda den här tjänsten. 

Tillbaka till rubrikerna

Kan jag kontakta er per e-post?

Naturligtvis kan du gärna kontakta oss per e-post. Ännu hellre rekommenderar vi att du använder vår kontaktblankett. Då vet vi att vi genast får alla uppgifter som vi behöver för att göra en flyttoffert och att också namn och adresser på främmande språk blir rätt. Det är också annars skäl att vara mycket noggrann med adresser och att de skrivs rätt så att alla dokument genast bli bra – och även chauffören hittar fram till rätt adress!

Tillbaka till rubrikerna

Nyttiga länkar

Finska Tullens anvisningar:  www.tullen.fi

Information om Finland och om offentliga och andra tjänster: www.suomi.fi

Du kan göra flyttanmälan till posten och/eller magistraten: www.flyttanmalan.fi    

Tillbaka till rubrikerna


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga